WAŻNY TEMAT – CHOLESTEROL

Gdybyśmy 30 lat temu zapytali znajomych o ich stężenie cho­lesterolu, zapewne spojrzeliby na nas ze zdziwieniem. Nato­miast obecnie, nawet w czasie niezobowiązującej rozmowy na przyjęciu, porusza się temat cholesterolu.

W książce odpowiemy na pytanie, dlaczego u niektórych ludzi stężenie cholesterolu wzrasta, a u innych utrzymuje się w normie.

Być może po przeczytaniu książki zmienisz coś w swoim stylu życia dla poprawy zdrowia, to nieodpowiedni tryb życia jest bowiem twoim największym wrogiem.

UWAGA NA CHOLESTEROL

Apteki są pełne leków, które mają zmniejszać stężenie chole­sterolu. Napis „nie zawiera cholesterolu”, umieszczany na opakowaniach wielu produktów spożywczych, stal się synoni­mem zdrowego żywienia. Może jednak budzić zakłopotanie, gdy znajduje się go na opakowaniach słodyczy.

Wpływ diety bogatocholesterolowej na stężenie chole­sterolu nie jest bowiem tak oczywisty, jakby się wydawało. Wyniki badań są niejednoznaczne, czasami wręcz sprzecz­ne. Złożony metabolizm cholesterolu i wiele innych czynni­ków wpływają na stosunek wewnątrzustrojowego choleste­rolu do cholesterolu przyjętego z pożywieniem. I tak badania wykazały, że spożywanie trzech jaj dziennie przez kilka tygodni nie wpływa na stężenie cholesterolu we krwi, przy czym jaja te zawierają trzy razy więcej cholesterolu, niż się dopuszcza!

Wskaźnik P/S

Całkiem inny obraz uzyskuje się przy dużym spożyciu chole­sterolu i jednocześnie niskim „wskaźniku P/S”. Jest to stosu­nek kwasów tłuszczowych wielonienasyconych do nasyco­nych. Przy odpowiednich predyspozycjach może dojść do znaczącego wzrostu stężenia cholesterolu.

Wydaje się, że im bardziej urozmaicona dieta i im mniej­sza całkowita zawartość tłuszczów w pożywieniu, tym mniej­szy wpływ produktów spożywczych na stężenie cholesterolu. Przy dużej zawartości cholesterolu w pożywieniu dochodzi do zahamowania wytwarzania tej substancji w organizmie.