Archive for the ‘Co warto wiedzieć o cholesterolu’ Category

Kiedy naczynia krwionośne się kurczą

Ciągły stres może doprowadzić do skurczu mięśni w naczyniach krwionośnych, podobnie jak mięśni karku. O ile wzmożone na­pięcie mięśni karku jest nieprzyjemne i może powodować bó­le głowy, o tyle wzmożone napięcie mięśni w ścianach tętnic może być przyczyną nadciśnienia. Kiedy małe naczynia krwio­nośne są stale obkurczone, serce musi pompować krew z więk­szą siłą, aby pokonać […]

Wewnątrz ustrojowe zapasy tłuszczu

Organizm odkłada tłuszcz w tkance podskórnej, w jamie brzusznej i wokół niektórych narządów (serce, nerki) w spe­cjalnych „magazynach”. Tłuszcz potrzebny jest do izolacji ciepl­nej, do ochrony przed oddziaływaniem czynników zewnętrz­nych i jako rezerwa energetyczna. U dorosłego człowieka o prawidłowej masie ciała tkanka tłuszczowa stanowi od 15 do 25% (mężczyźni) i od 25 do 35% (kobiety) […]

BADANIE KRWI

Jeśli nie jesteś osobą o uwarunkowanej genetycznie hipercholesterolemii rodzinnej, to sam możesz zadbać o właściwe stęże­nie cholesterolu we krwi. Wykorzystaj możliwości profilaktyki. Lekarz rodzinny powinien raz w roku kierować cię na badania krwi. Krew trzeba pobrać na czczo, a badania kontrolne trzeba wykonywać regularnie, najpóźniej od 35. roku życia. Czynniki ryzyka Groźne skutki odkładania się […]

ZŁOTY ŚRODEK

Do niedawna panowało przekonanie, że rutynowe badania czynników ryzyka rozwoju chorób serca powinny być wyko­nywane przez lekarza rodzinnego u ludzi od 50. roku życia. Mężczyzna wkraczał w niebezpieczny wiek w swoje 40. uro­dziny, a kobiety, ze względu na większe stężenie estrogenu, uchodziły za chronione w dużym stopniu przez hormony aż do menopauzy. Pod względem statystycznym […]

Blaszki miażdżycowe

Duża zawartość cholesterolu LDL we krwi sprzyja tworze­niu się w ścianach naczyń krwionośnych blaszek miażdżyco­wych, które składają się z cząsteczek tłuszczu (lipidów) i biał­ka. Im większa zawartość procentowa lipidów w blaszce, tym większe niebezpieczeństwo, że blaszka nagle pęknie. Stan alarmowy to sytuacja, gdy stosunek ten wynosi prawie 1:1. Gwałtownie uwalniane cząsteczki tłuszczu oddziałują na płyt­ki […]

ZŁY I DOBRY CHOLESTEROL

Ważne jest nie tylko stężenie cholesterolu całkowitego, ale także jego frakcji: LDL i HDL. „Dobry” cholesterol HDL (high density lipoproteine) to cholesterol wysokiej gęstości, a „zły” cholesterol LDL (Iow density lipoproteine) to chole­sterol niskiej gęstości. Kiedy zwiększa się stężenie LDL, czło­wiek nie odczuwa bólów, problemów z krążeniem, gorączki czy dreszczy. Żadnego ostrzeżenia, że w organizmie […]

Jak utrzymać cholesterol w ryzach

„Wszystko w porządku, tylko stężenie cholesterolu mi się nie podoba”. Jeśli twój lekarz po badaniu przekazuje ci taką wia­domość, to znaczy, że stężenie cholesterolu całkowitego nie­znacznie przekroczyło wartości prawidłowe. Co z sercem? Może byłoby lepiej nie forsować się nadmiernie? Może war­to poświęcić więcej uwagi swemu zdrowiu? Byleby nie prze­sadzić. Nadmierny stres Będziesz się teraz uważnie […]

Małe stężenie cholesterolu – duże ryzyko?

Czy naprawdę jest tak, że przy stężeniu cholesterolu całkowi­tego poniżej 140 mg/dl ryzyko zgonu z powodu nowotworu lub innej choroby jest większe nawet o 40%? Przy niskich stę­żeniach cholesterolu częściej występuje depresja. Jednak w przypadku depresji to nie niskie stężenia cholesterolu we krwi powodują chorobę, lecz tylko jej towarzyszą. Jeśli bo­wiem opanuje się depresję, stężenie […]

Cholesterol jest niezbędny do życia

Cholesterol nie jest substancją szkodliwą dla zdrowia. Przyj­mowany jest on nie tylko z pożywieniem, lecz w większych ilo­ściach (około I grama dziennie) jest wytwarzany w organi­zmie, przede wszystkim w wątrobie, i wykorzystywany m.in. do produkcji żółci oraz niektórych hormonów. Po zakończo­nej wędrówce przez układ naczyń krwionośnych, gdzie wystę­puje w postaci związanej z cząsteczkami białka, dociera […]