Archive for the ‘Medycyna’ Category

ODPORNOŚĆ PRZECIW ZAWAŁOWI SERCA I UDAROWI MÓZGU?

Czy wkrótce pojawi się szczepionka chroniąca przed zawałem serca i udarem mózgu? Faktem jest, że w badaniach doświadczalnych na zwierzę­tach udało się już, przez podanie utlenowanych fragmentów LDL, wywołać odpowiedź immunologiczną u zaszczepionych zwierząt. Może to nawet spowodować rozpuszczenie już ist­niejących złogów cholesterolu w ścianach naczyń. Jeśli udało­by się osiągnąć porównywalne efekty u ludzi, wówczas […]

Zespół metaboliczny

Zaburzenia przemiany materii występują często nie pojedynczo, lecz po kilka naraz. Kiedy jednocześnie występują: cukrzyca ty­pu 2 („cukrzyca starcza”), hipercholesterolemia i nadciśnienie tętnicze, mówi się o zespole metabolicznym. Zaburzenia te stwarzają wysokie ryzyko wystąpienia zawału serca w młodym wieku. Zaczyna się od stanu przedcukrzycowego, w którym zaburzo­ne jest pobieranie glukozy przez mięśnie, a występująca insulinooporność […]

Droga do komórki pozostaje zamknięta

Dlaczego w rodzinnych (wrodzonych) postaciach hipercholesterolemii stężenia LDL są aż tak duże? Zgodnie z naturą krą­żące we krwi cząsteczki LDL łączą się z określonymi białkami na powierzchni komórki, czyli z tak zwanymi receptorami. Te białka „wpływają” razem z LDL do wnętrza komórki, gdzie mają najróżniejsze zadania do wykonania. Potem białka receptorowe wycofują się z powrotem […]

Psychiczna pułapka – również trudne dziedzictwo

W czterech na pięć przypadków bardzo otyli rodzicie mają również otyłe dzieci. Obciążonym zbędnymi kilogramami dzieciom w dorosłym życiu z dużym trudem przychodzi za­panowanie nad problemem nadwagi. Wprawdzie pożądane byłyby działania profilaktyczne, a więc redukcja masy ciała już w dzieciństwie, jednak nieczęsto się to udaje, ponieważ otyli rodzice zbyt pobłażliwie traktują nadwagę swoich dzie­ci i […]

Ojciec, matka czy oboje?

Jeśli ojciec lub matka cierpią na dziedziczną odmianę hiper­cholesterolemii, ryzyko, że zaburzenie to wystąpi też u ich dzieci, wynosi 50%. Co drugi potomek — tak przynajmniej wynika z prostego rachunku — będzie też miał rodzinną hipercholesterolemię. Na przykład w Niemczech u mniej więcej co 500. noworodka stwierdza się to obciążenie. Jednak w razie wczesnego rozpoznania […]

TRUDNE DZIEDZICTWO

Przyczyną podwyższonego stężenia cholesterolu mogą być rów­nież czynniki genetyczne. Wprawdzie występują one tylko u stosunkowo niewielkiej części społeczeństwa, jednak taki typ hipercholesterolemii należy do najczęstszych zaburzeń prze­miany materii uwarunkowanych genetycznie. O tym, że w od­mianach hiperlipidemii uwarunkowanych genetycznie styl życia nie gra żadnej roli, świadczą badania Libańczyków i mieszkań­ców pochodzenia holenderskiego w Afryce Południowej. Róż­nice […]

Omówić z lekarzem

Niestety, doniesienia o przypadkach śmiertelnych na skutek przyjmowania leków zawierających statyny spowodowały, że niektórzy pacjenci samowolnie odstawili te leki. Można tego kiedyś gorzko pożałować, ponieważ na rynku jest już wiele le­ków, które są dobrze tolerowane. Jeśli kogoś martwią możliwe działania uboczne kuracji, powinien zwrócić się do lekarza i otwarcie porozmawiać z nim na ten temat. […]

SPOKOJNA ANALIZA

Kiedy badanie krwi wykaże, że masz podwyższone stężenie li­pidów, lekarz oczywiście nie sięgnie od razu po receptę. Nie­znacznie zwiększone stężenie cholesterolu całkowitego i tro­chę zbyt duże stężenie cholesterolu LDL można, dzięki małym korektom zwyczajów żywieniowych, w ciągu kilku ty­godni zmniejszyć do pożądanych wartości. Jeżeli stężenie całkowitego cholesterolu wynosi około 260 mg/dl, trzeba najpierw oznaczyć stosunek […]

LEKARZ I PACJENT

Jeśli chodzi o zaburzenia procesów przemiany materii, to za­równo ich obecność, jak i stopień nasilenia oraz dalszy rozwój w bardzo dużym stopniu wiążą się z indywidualnym stylem życia. Decydujący wpływ na przebieg tych zaburzeń mają oczywiście czas, w jakim ustalono rozpoznanie, oraz indywi­dualna reakcja na tę diagnozę. Wcale nie tak rzadko, jakby się mogło wydawać, […]