Archive for the ‘Ruch’ Category

Zmniejszyć wytwarzanie wolnych rodników

Sportowcy wyczynowi narażeni są na silne oddziaływanie wol­nych rodników. Chociaż zachowują oni wszelkie środki ostrożności, to i tak są narażeni na znacznie większy stres oksydacyjny niż niesportowcy. Powinni przyjmować duże ilo­ści przeciwutleniaczy (antyoksydantów) i poza sportem uni­kać sytuacji życiowych, które powodują nasilenie produkcji wolnych rodników. Nikt nie może dokładnie przewidzieć, jak się to odbije w […]

SPORTOWCY WYCZYNOWI ŻYJĄ NIEBEZPIECZNIE

Dla zapewnienia sobie sprawnego funkcjonowania na okreś­lonym poziomie nasz organizm potrzebuje pewnej minimal­nej „dawki” aktywności fizycznej. Jednak istnieje nie tylko dolna granica aktywności ruchowej, poniżej której ryzyko rozwoju tak zwanych chorób cywilizacyjnych skokowo roś­nie, lecz również górna granica. Sportowcy wyczynowi ma­ją niewątpliwie lepszą kondycję i są sprawniejsi niż prze­ciętni sportowcy amatorzy, lecz wcale nie są […]

Serotonina jako hormon szczęścia

Oprócz endorfiny w sporcie pewną rolę odgrywa też hormon serotonina. U człowieka wpływa ona między innymi na nastrój, rytm snu, popęd płciowy i temperaturę ciała. Przede wszystkim w chorobach psychosomatycznych, jak migrena i zwiększona wrażliwość na ból, a także w niektórych zaburzeniach psychicz­nych, jak depresja i stany lękowe, stwierdza się często obniżo­ne stężenie serotniny. Natomiast […]

Opiaty, które nie uzależniają

W przeciwieństwie do morfiny, bez której jednak nie byłoby możliwe prowadzenie skutecznego leczenia przeciwbólowego u najciężej chorych, działanie endorfiny jest wyłącznie pozy­tywne. Są one „wynalazkiem” natury pozwalającym prze­trwać trudne do zniesienia sytuacje. Endorfiny nie tylko łago­dzą bóle, ale mogą też wprawić w nastrój euforyczny. Każdy, kto choć raz wykonał skok na bungee, zna to uczucie, […]

NADMIAR SPORTU MOŻE UZALEŻNIAĆ

Przyczyną tego zjawiska są tak zwane endorfiny, krótko łańcuchowe związki białkowe, które powstają w organizmie między innymi pod wpływem trwającego przez dłuższy czas obciąże­nia wytrzymałościowego i łączą się w mózgu z odpowiednimi receptorami dla opiatów. Endorfiny działają podobnie jak morfina (narkotyk używany w medycynie jako silny środek przeciwbólowy), jednak nie mają charakterystycznych dla morfiny poważnych […]

Odmiana jest solą życia

Ten, kto uprawia różne formy aktywności fizycznej, ma z pew­nością większe szanse na wytrwanie w postanowieniu upra­wiania sportu do końca życia. Po co nastawiać się tylko na jog­ging, jeśli układ sercowo-naczyniowy i różne frakcje cholesterolu tak samo dobrze reagują na inne formy aktywno­ści fizycznej? Dokonując wyboru, można kierować się nawet porą roku. Pływanie w lecie, […]

MAŁY WEWNĘTRZNY GŁOSIK „NIE”

Niestety, często osoby, które z entuzjazmem zaczynają treno­wać, już po pewnym czasie rezygnują z zajęć. Co zrobić, żeby aktywność ruchowa możliwie jak najdłużej sprawiała nam du­żą przyjemność? Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że nie jesteśmy sportowcami wyczynowymi. Aby osią­gnąć wyniki, sportowcy wyczynowi muszą realizować program treningu wręcz niewolniczo. Plan reglamentuje nawet prze­rwy na regenerację. […]

Prawidłowy trening

Aby pływanie wywarło pożądany wpływ na układ sercowo- -naczyniowy i stężenie cholesterolu, wystarczy osiągnąć czę­stość tętna o 10% mniejszą niż na lądzie. Można by się więc zadowolić tętnem 120 uderzeń na minutę. Mniejsza częstość pracy serca wynika stąd, że ciśnienie wody powoduje zwięk­szenie objętości wyrzutowej serca. Jednak aby osiągnąć w wodzie tętno 120 uderzeń na […]

PRZYPADEK SZCZEGÓLNY – PŁYWANIE

Pływanie jest znakomitą formą rekreacji, jednak do dziś nie jest tak naprawdę sportem uprawianym powszechnie. A szko­da, bo stanowi ono alternatywę dla innych dyscyplin sportu wytrzymałościowego, jak bieganie, jazda na rowerze, walking, nordic walking lub bieganie na nartach. Szczególnie jeśli, przystępując do treningu, ma się o kilka kilogramów za dużo i po wstępnych ćwiczeniach oszczędzających […]

Stresujący dzień powszedni

W zasadzie wszyscy potrzebujemy pewnej dawki stresu, aby mieć energię do działania i odpowiednio szybko reagować na zmieniające się wyzwania codziennego życia. Jednak zapiera­jący dech w piersiach rozwój, jaki dokonał się w ciągu ostat­nich 200 lat w krajach uprzemysłowionych, przebiegał po prostu zbyt szybko. Tempo, w jakim zmieniają się nasze wa­runki życiowe, z roku na […]