ODPORNOŚĆ PRZECIW ZAWAŁOWI SERCA I UDAROWI MÓZGU?

Czy wkrótce pojawi się szczepionka chroniąca przed zawałem serca i udarem mózgu?

Faktem jest, że w badaniach doświadczalnych na zwierzę­tach udało się już, przez podanie utlenowanych fragmentów LDL, wywołać odpowiedź immunologiczną u zaszczepionych zwierząt. Może to nawet spowodować rozpuszczenie już ist­niejących złogów cholesterolu w ścianach naczyń. Jeśli udało­by się osiągnąć porównywalne efekty u ludzi, wówczas byłby to duży krok naprzód w walce z zawałem serca i udarem mózgu.

Odpowiedzialność jest wciąż najważniejsza

Jednak nie wolno zdawać się tylko na leki — bez względu na to, jak spektakularny może być rozwój medycyny w nadcho­dzących latach. Oczywiście są sytuacje, w których trzeba sko­rzystać z pomocy specjalistów. Jednak to wcale nie oznacza, że człowiek może przez dziesiątki lat żyć wbrew zasadom zdro­wego rozsądku, w nadziei, że w końcu znajdzie się jakiś lekarz lub lek, który wszystko naprawi. Nie ma leku, który mógłby cofnąć wszystkie szkody wywołane przez prowadzony latami niezdrowy tryb życia. Wybór należy wyłącznie do ciebie. Po­dejmij odpowiednio wcześnie właściwą decyzję!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.