Psychiczna pułapka – również trudne dziedzictwo

W czterech na pięć przypadków bardzo otyli rodzicie mają również otyłe dzieci. Obciążonym zbędnymi kilogramami dzieciom w dorosłym życiu z dużym trudem przychodzi za­panowanie nad problemem nadwagi. Wprawdzie pożądane byłyby działania profilaktyczne, a więc redukcja masy ciała już w dzieciństwie, jednak nieczęsto się to udaje, ponieważ otyli rodzice zbyt pobłażliwie traktują nadwagę swoich dzie­ci i z tego względu nie szukają dla nich odpowiednio wcześ­nie pomocy.

Szczególnie brzemienny w skutki jest popularny zwyczaj dawania dzieciom w nagrodę słodyczy. Dziecko uczy się bar­dzo szybko, że po każdej formie wysiłku musi nastąpić słodka nagroda. W dorosłym życiu też tego oczekuje. Jedyna różnica polega na tym, że czekolady nie daje nam już mama, babcia czy ciocia, lecz sami sięgamy po tabliczkę.

Oczyszczanie krwi – skuteczna broń w walce z nadmiarem cholesterolu

Również złogi cholesterolu w innych tkankach, jakie w mniej groźnych postaciach hipercholesterolemii występują w dużych ilościach dopiero w średnim wieku, w postaciach homozygotycznych obserwuje się już u dzieci. Należą do nich złogi na rogówce, tak zwane kępki żółte (żółtaki; xanthelasma) na po­wiekach i tak zwane xanthoma pod skórą i na ścięgnach.

Te okrągłe skupiska cholesterolu są dobrze widoczne i wyczuwalne pod palcami. Mogą wytworzyć się wszędzie, szczególnie często na ścięgnach Achillesa, na ścięgnie rzepki (między rzepką a piszczelą) i na ścięgnie mięśnia trójgłowego ramienia (na tylnej powierzchni ramienia), a także na ścięg­nach prostowników palców rąk, na pośladkach i kończynach.

Złogi cholesterolu odkładają się nie tylko na powierzchni ciała, lecz również w jego wnętrzu. Już w pierwszej dekadzie życia stwierdza się duże zmiany w naczyniach. Nierzadko cho­rzy umierają przed ukończeniem 20. roku życia na zawał ser­ca. W takich przypadkach pomaga tylko tak zwana afereza LDL. Przypomina ona leczenie dializami ciężkiej niewydolno­ści nerek: szkodliwe cząsteczki cholesterolu LDL są wypłuki­wane z osocza krwi. Oczywiście leczenie tego rodzaju ma też swoje granice. Przeciętna spodziewana długość życia pacjen­tów z tego typu zaburzeniami lipidowymi wynosi około 30 lat.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.