Zespół metaboliczny

Zaburzenia przemiany materii występują często nie pojedynczo, lecz po kilka naraz. Kiedy jednocześnie występują: cukrzyca ty­pu 2 („cukrzyca starcza”), hipercholesterolemia i nadciśnienie tętnicze, mówi się o zespole metabolicznym. Zaburzenia te stwarzają wysokie ryzyko wystąpienia zawału serca w młodym wieku.

Zaczyna się od stanu przedcukrzycowego, w którym zaburzo­ne jest pobieranie glukozy przez mięśnie, a występująca insulinooporność może być jeszcze skompensowana przez trzustkę, która w tej sytuacji po prostu wytwarza więcej insu­liny. Cukrzyca nie jest jeszcze w pełni rozwinięta. Jednak jak dotąd nie w pełni wyjaśniono, dlaczego w czasie, kiedy rozwi­jają się te zaburzenia, dochodzi jednocześnie do upośledzenia metabolizmu lipidów. Natomiast wiadomo, że jeśli na tym eta­pie zaawansowania tych ryzykownych czynników podejmie się właściwe działania, można jeszcze powstrzymać ich dalszy rozwój.Trzeba jednak zauważyć, że spośród wymienionych zabu­rzeń przynajmniej w nadciśnieniu tętniczym pewną rolę mogą odgrywać czynniki genetyczne i przyczyny organiczne, zatem przyczyn rozwoju tego schorzenia nie można doszukiwać się wyłącznie w stylu życia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.